Werk maken van je ambities - 5 tips voor een gesprek met impactWerk maken van je ambities. Veel werknemers willen het graag. Ze weten dat ze meer te bieden hebben dan ze nu kunnen laten zien. Maar hoe pak je dat aan? Een gesprek met je leidinggevende is een eerste stap je die kunt zetten. Wat ik vaak merk is dat medewerkers het lastig vinden om dit gesprek aan te gaan. Ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Zijn bang dat ze verkeerd worden begrepen en dat het uitspreken van hun ambitie wordt uitgelegd als je werk niet meer leuk vinden.


Wat ook nog wel eens een reden is om het gesprek maar niet aan te gaan is de opmerking: binnen ons bedrijf zijn er toch geen andere mogelijkheden voor me, dus het heeft geen zin om het erover te hebben.

Is dat echt zo? Of is dat het verhaal dat je jezelf vertelt om nog even niets te hoeven doen? En hé, van mij hoef je niets te doen hoor. Maar als jij ambities hebt, als je meer te bieden hebt dan je nu kunt laten zien en als dat je zo af en toe behoorlijk frustreert of juist passief maakt, dan zou ik daar toch iets mee doen. Wat heb je te verliezen?


En het gebeurt natuurlijk ook dat er wel een poging is ondernomen om het gesprek te voeren, maar dat het geen effect heeft gehad. “Mijn leidinggevende heeft er niets mee gedaan” hoorde ik laatst van iemand. Maar was dan ook duidelijk wat je wilde en hebben jullie samen afspraken gemaakt over het vervolg? Met name hieraan ontbreekt het vaak: helderheid over de inhoud van het gesprek en afspraken over hoe verder.


Dat in gesprek gaan en je ambities uitspreken best spannend kan zijn, begrijp ik heel goed. Om de drempel iets te verlagen deel ik 5 tips met je. Met deze tips leid je zelf het gesprek in goede banen, voorkom je dat je met lege handen staat na afloop van het gesprek en zorg je ervoor dat je heldere afspraken maakt voor opvolging van het gesprek.


1. Draag uit wat je belangrijk vindt en wat je ambitie is

Maak duidelijk waarvan je hart sneller gaat kloppen. Wat wil je graag doen? Wat is je ambitie? Waar wil je naar toe groeien? Welke resultaten wil je behalen? Wil je een project leiden? Zie je mogelijkheden om te doen wat je graag wilt? Bespreek die dan en geef aan hoe jij het voor je ziet. 2. Stel vragen

Ga het gesprek in met een open houding, een positieve instelling en de insteek dat je de reactie van je leidinggevende wilt begrijpen. Vul niet in wat je denkt dat hij/zij bedoelt, maar stel vragen over zijn/haar reactie. Zorg ervoor dat je open vragen stelt. “Wat vind je van dit idee? Hoe zie jij mijn ontwikkeling binnen de organisatie? Welke mogelijkheden zie jij?

Dit nodigt uit om toelichting te geven, om met elkaar in gesprek te zijn en elkaars ideeën en gedachtegang te begrijpen.

3. Maak heldere afspraken

Vat aan het eind van het gesprek samen wat jullie hebben besproken en maak concrete afspraken over hoe je verder gaat. Wat ga jij doen, wat heb je van je leidinggevende nodig, waar kom je wanneer op terug, etc. Veel van het succes hangt samen met het maken van heldere afspraken.

En nu je de stap hebt gezet om dit gesprek aan te gaan, zou het natuurlijk zonde zijn om het bij alleen dit gesprek te laten. Zorg dus voor concrete afspraken over het vervolg. 4. Toon leiderschap

Nu je het gesprek hebt gehad en de afspraken hebt gemaakt, kom het aan op persoonlijk leiderschap. Dit betekent proactief zijn en gericht actie ondernemen. Zelf de verantwoordelijkheid nemen om de afspraken die je hebt gemaakt, na te komen en je doelen te realiseren. Ook hier geldt: je bent nu zo ver gekomen, zorg ervoor dat het nu niet bij jou strandt.

5. Vraag om feedback

Praat regelmatig even kort bij met je leidinggevende over hoe het gaat op het werk en met de acties die je onderneemt in het kader van je persoonlijke ontwikkeling. Neem je leidinggevende mee in de voortgang en in je ervaringen. Vraag feedback over wat je deelt en wat er gebeurt. Door samen in gesprek te zijn, zorg je voor betrokkenheid en neem je de verantwoordelijkheid voor jouw aandeel.

Met deze vijf tips heb je de tools in handen voor het gesprek dat ervoor zorgt dat jij werk kunt maken van je ontwikkeling. Wanneer ga jij in gesprek over jouw ambities?


Kun je advies gebruiken bij het waarmaken van je ambities? Neem dan gerust contact met me op, ik denk graag met je mee.


Hartelijke groet,


Koptekst 1