Persoonlijke effectiviteit

Doen wat er écht toe doet. Dat is de essentie van professioneel werken. Wat je doet, zó doen dat het van toegevoegde waarde is. 


Veel medewerkers en ondernemers ervaren een hoge werkdruk. Dit heeft impact op de gezondheid en het werkplezier en heeft gevolgen voor de productiviteit binnen de organisatie. Medewerkers en ondernemers leven en werken in de waan van de dag en weten zelf vaak niet hoe ze hieruit moeten komen en hoe ze een adequate en effectieve manier van werken kunnen implementeren. Effectief werken en werkdruk en stress adequaat aanpakken begint met verkrijgen van inzicht en het creëren van overzicht. 


Ik help om werkgewoonten te verbeteren met als uitgangspunt dat focus ontstaat op kerntaken, dat talent optimaal wordt benut en doelen worden gerealiseerd.

Iedereen is uniek en dat geldt ook voor de manier waarop je je werk organiseert en met tijd en werkdruk omgaat. Er bestaat niet een universele aanpak voor timemanagement en effectiviteit. Wat voor jouw collega of buurman werkt, kan op jou helemaal niet van toepassing zijn.

Ik bied twee trajecten om te werken aan persoonlijke effectiviteit: 

voor medewerkers & leidinggevenden 

en voor ondernemers

Medewerkers & Leidinggevenden

Ondernemers

Wil je meer informatie, kennismaken of aanmelden? Neem dan contact met me op via contact@mieke-bos.nl of 06 41 75 78 38.