routine.jpg

Boeien, binden en behouden

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer medewerkers om zich heen kijken en op zoek gaan naar een andere baan. De huidige arbeidsmarkt biedt ze veel mogelijkheden. Maak jij je zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt en vraag je je af of je voldoende en het juiste doet om je medewerkers te boeien en te behouden?

 

 

Herken je dit?

 • Je zorgt goed voor je medewerkers, je biedt ze ruimte voor ontwikkeling en geeft ze kansen en mogelijkheden binnen je organisatie, maar je merkt steeds vaker dat het daar niet alleen om gaat. Je hebt net geïnvesteerd in een opleiding voor een medewerker, maar nu gaat hij alsnog weg.  

 

 • Nog los van het feit dat je een medewerker liever niet ziet vertrekken vanwege de persoon, baal je van wat er met het vertrek samenhangt. Zoals de tijd en investering voor de werving van een nieuwe medewerker. Maar wat je het ergst vindt is de kennis en ervaring die hiermee verloren gaan, die heb je niet zo snel weer terug.

 

 • Je wilt aandacht geven aan je medewerkers zodat ze zich gezien en gehoord voelen, maar je toch al volle agenda biedt daar vaak onvoldoende ruimte voor. En ook het functioneringsgesprek voelt meer als een verplichting en het afvinken van een lijstje, dan een echt persoonlijk gesprek.

 

 • Er wordt veel van medewerkers gevraagd en je vraagt je wel eens af of dat in alle gevallen op de langere termijn goed blijft gaan. Het ontbreekt je aan de juiste informatie als het gaat om belastbaarheid, inzetbaarheid, mogelijkheden en ambities van je medewerker.

 

 • Medewerkers lijken tevreden te zijn maar je weet niet of dat wel echt zo is. En of dat wat je biedt voldoende is om ze voor de langere termijn aan je organisatie te binden. Daarnaast wil je ook grenzen stellen aan wat je kunt en wilt bieden.

 

 • Het verloop valt op dit moment binnen jouw organisatie gelukkig nog wel mee, maar toch maak je je zorgen. Er zijn veel kapers op de kust op de arbeidsmarkt en wat nou als zij iets bieden wat jij ook zou kunnen, maar waar jij niet aan hebt gedacht of waarvan je vindt dat het niet bij de cultuur van jouw organisatie past?

 

 

Hoe zou het voor je zijn als...

 • je niet langer zorgen hebt over de vraag of je voldoende doet om je medewerkers tevreden en betrokken te houden bij je organisatie.

 • je de juiste de strategie in handen hebt waarmee medewerkers zich echt gezien en gehoord voelen en waarmee je kunt achterhalen wat medewerkers naast werk en functie-inhoud nog meer belangrijk vinden.

 • je niet langer pleisters plakt en brandjes blust om medewerkers tevreden te stellen in de hoop dat ze blijven, maar dat je een strategie in handen hebt waarmee je bouwt aan een langdurige en prettige werkrelatie.

 • je een manier vindt waarmee je meer betrokken zou kunnen zijn bij wat een medewerker echt wil, wat hij nog meer kan en vooral leuk vindt. En hoe je hem daar meer op in kunt zetten, zodat je meer gebruik maakt van de mogelijkheden en capaciteiten van een medewerker en tegelijkertijd medewerkers kansen biedt om meer te doen waar ze echt plezier in hebben.

 

 

Medewerkers leveren de beste prestaties als ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Klink je dat wat soft in de oren? Bedenk dan eens wat de gevolgen zijn als je er niets mee doet. Medewerkers willen doen waar ze blij van worden en waarmee ze van betekenis zijn, binnen omstandigheden en voorwaarden die passen bij hun persoonlijke situatie.

Wat zou het betekenen voor de organisatie, voor je klanten en je werknemers als je dat als werkgever mogelijk maakt?

Ik heb hier het traject 'Boeien, binden en behouden' voor ontwikkeld!

Met dit traject krijg je inzicht in alle factoren die voor een medewerker van belang zijn in en rondom zijn werk. En wordt helder wat er nodig is om de tevredenheid en betrokkenheid te vergroten. Met dit traject is pleisters plakken en brandjes blussen om medewerkers te behouden verleden tijd. Je hebt inzicht in alle factoren die een rol spelen bij medewerkerstevredenheid en goed werkgeverschap.

Hoe ziet het traject eruit?

Het traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprek/kick-off met de manager of HR-adviseur

 • Individuele gesprekken van ca. 1,5 uur met medewerkers waarin we inzicht krijgen in hun ervaringen met het werk, wensen, mogelijkheden, ambities en andere factoren die een rol spelen bij en rondom hun werk

 • Advies en concreet plan van aanpak per medewerker op basis van deze gesprekken

 • Gesprek tussen medewerker en leidinggevende om advies en plan van aanpak te bespreken

 • Algemeen advies voor de organisatie/het team op basis van de gesprekken met medewerkers

 • Gesprek met manager om het advies voor de organisatie/het team te bespreken

 • Evaluatie

 

Uiteraard kan ik ook ondersteuning bieden bij de uitvoering van het plan van aanpak voor de medewerker en de organisatie. Hierover maken we dan aanvullende afspraken.

 

Wat is het resultaat van dit traject?

Met dit traject krijg je het volgende:

 • Je hebt de juiste strategie in handen waarmee je inzicht krijgt in alle factoren die een rol spelen bij medewerkerstevredenheid en goed werkgeverschap.

 • Je weet hoe je medewerkers op de juiste manier kunt boeien, binden en behouden

 • Je hebt inzicht in de inzetbaarheid, ontwikkelmogelijkheden en ambities van je medewerkers

 • Medewerkers voelen zich gezien en gehoord in hun werk, doen waar ze blij van worden en waarmee ze van betekenis zijn, binnen omstandigheden die passen bij hun persoonlijke situatie en binnen de voorwaarden die je als je werkgever stelt.

 • De prestaties en betrokkenheid van medewerkers worden vergroot en dat heeft een positief effect op het behalen van de doelen van de organisatie en op de klanttevredenheid 

Werken met mij 

Werken met mij betekent werken met iemand die:

 • bevlogen is, gaat voor het commitment dat ze heeft afgelegd, een inspirerende berg energie meeneemt, rust waar dat nodig is en een gezonde dosis humor

 • resultaat wil behalen en daarbij altijd zowel mens- als doelgericht te werk gaat, met oog voor het individu en de belangen van de organisatie

 • oprecht geïnteresseerd is in mensen, snel het vertrouwen wint en de essentie van wat er speelt boven water haalt

 • de vraag achter de vraag stelt en liefdevol en met humor een spiegel voorhoudt

 • altijd het potentieel in mensen ziet en dit verder weet te ontwikkelen, die motiveert en stimuleert om zelf de regie te nemen

 • meelevend is in wat er speelt én zorgt dat we er niet in blijven hangen

 • altijd mogelijkheden ziet en helpt bij het vinden van een oplossing voor de beren op de weg. 

Is dit interessant voor jouw organisatie?

Wil je weten hoe je jouw medewerkers kunt boeien, binden en behouden? Wil jij met jouw organisatie of team dit unieke en waardevolle traject inzetten? Of heb je nog vragen en wil je weten of en hoe dit traject toepasbaar is binnen jouw organisatie of team? Neem dan contact met me op via 06 41757838 of mail naar contact@mieke-bos.nl.

Veel gestelde vragen over dit traject

Waarom zou je als organisatie een externe dit traject laten doen?

Omdat het voor veel medewerkers makkelijker is om dat wat hen echt bezighoudt, te delen met een ‘buitenstaander’. Gesprekken met een leidinggevende worden nog vaak als spannend ervaren en medewerkers durven vaak niet alles te delen. Daarnaast zijn niet alle leidinggevenden voldoende toegerust of in de gelegenheid om dit gesprek te voeren, de juiste vragen te stellen, de vraag achter de vraag te stellen en boven tafel te krijgen wat er echt speelt bij een medewerker.

Daarnaast blijft de opvolging van het gesprek vaak achterwege door de waan van de dag waar zowel medewerker als leidinggevende na het gesprek weer in terecht komen.

Door een externe te betrekken, borg je tijd en ruimte voor het gesprek, een goede analyse van het gesprek en opvolging van het gesprek door middel van een advies en concreet plan van aanpak.

 

Hoe is de vertrouwelijkheid van de medewerkers en de organisatie geborgd?

Integriteit en het borgen van vertrouwelijkheid zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik deel nooit zonder toestemming informatie over medewerkers of organisaties met derden. Een geheimhoudingsverklaring is onderdeel van de start van het traject.

Gaan we samen aan de slag?

Ben je geïnteresseerd in dit traject? Of heb je nog vragen? Ik kom graag met je in contact. 

Bel me op 06 41757838 of mail naar contact@mieke-bos.nl.

Ik kijk er naar uit je te spreken!